Back
BackToMain
PrevMode
Mode

בדיקת תוצאות מבחני בגרות

  • 8005 איש קראו את המאמר

 

 

ציוני בגרות מועד קיץ תשע"א

  ניתן לצפות בציוני בחינות הבגרות באנגלית ובמתמטיקה (ציון המבחן, ללא ציון שנתי) במועד קיץ תש"ע (2010)

 

באתר משרד החינוך

 

לתשומת ליבכם: רק ציוני הבחינה שיועברו לבתי-ספר על ידי אגף הבחינות הם הציונים המחייבים.

צפייה בציונים מחייבת קוד משתמש וסיסמה.
על נבחנים שגלשו בעבר באתר והגדירו סיסמה אישית, להשתמש באותה הסיסמה.
 

 

כניסה לבדיקת הסיסמה


לפתרון בעיה במהלך ההזדהות, ניתן לפנות למוקדי התמיכה:
בטלפון 1212-737-737 בימים א'-ה' בשעות 10:00 - 22:00, ביום ו' בשעות 9:00 – 14:00
בטלפון 02-6593355 בימים א'-ה' בשעות 08:00 - 22:00, ביום ו' בשעות 8:00 – 14:00

לתשומת לבך: על מנת לקבל שירות ממוקד התמיכה עליך להצטייד במס' תעודת זהות של אחד ההורים לצורך זיהוייך במערכת.

לידיעתכם, ניתן לקבל את הציון גם בבית הספר.

אם התעורר חשד לאי-קיום
טוהר הבחינות תופיע במקום הציון המילה "חשד".